PL

Dr Grzegorz Masik

Position

Assistant Professor

Research interests

 • regional policy
 • quality of life
 • spatial planning
 • perception of local space
 • GIS technologies

Projects

Publications

Books

 • Masik G., Sagan I., Frankowski J., Stępień J., 2018, Warunki życia oraz
  usługi społeczne w Gdyni, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
  Gdańsk-Sopot. [PL]
 • Sagan I., Masik G. i in., 2017, Greening the blue economy in Pomorskie,
  Poland, OECD Green Growth Studies, OECD Publishing.
 • Masik G., 2010, The influence of local policy on living conditions and quality of life. The case of Gdansk suburban area. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa. [PL]
 • Masik G., Szmytkowska M., Czepczyński M., 2010, Trends and quality assessment of human capital in the region. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk. [PL]

Articles

Book chapters

 • Masik G., 2013, Odporność województwa pomorskiego na kryzys ekonomiczny [in:] E. Małuszyńska (red.), Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Perspektywa europejska, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 177-189. [PL]
 • Masik G., Woźniak E., 2013, Wejherowo commune – place and people [in:] B. Breza (red.), Dzieje gminy Wejherowo, Imagine Design Group, Kraków, 11-33. [PL]
 • Masik G., 2012, Neoliberalism in spatial management in Polish cities, [in:] I. Sagan, M. Szmytkowska (red.), Miasto w dobie neoliberalnego urbanizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 211-221. [PL]
 • Masik G., Szmytkowska M., Sagan I., 2009, Entrepreneurial attitudes among Gdynia citizens [in:] Z. Zioło,
  T. Rachwał (red.), Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Przedsiębiorczość – Edukacja, UP w Krakowie, Warszawa – Kraków 5, 228-243. [PL]
 • Masik G., Sagan I., Czepczyński M., Rzyski S., 2006, Sustaining of suburbanisation processes in the Tricity Metropolitan Area [in:] F. Pankau (red.) Studia nad obszarem metropolitalnym Trójmiasta. Pomorskie Studia Regionalne. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 123-189. [PL]
 • Masik G., Szmytkowska M., 2005, Social aspects of suburbanisation in the Tricity Metropolitan Area, [in:] P. Lorens (red.), Problem suburbanizacji, Biblioteka Urbanisty, Tom 7, Urbanista, Warszawa, 71-80. [PL]