PL

Dr Magdalena Szmytkowska

Position

Assistant Professor
Deputy Head of Department of Socio-Economic Geography

Research interests

 • social geography
 • urban geography
 • demographic processes and migrations
 • post-socialist city

Projects

Selected publications

Books

 • Szmytkowska M. (red.), 2017, Turystyka i turysta nad Bałtykiem, Gdańskie Teki Turystyczno-Krajoznawcze, tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 233. [PL]
 • Szmytkowska M., Sagan I. (red.), 2012, City in times of neoliberal urbanism, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. [PL]
 • Szmytkowska M., Czepczyński M., Masik G., 2010, Trends and quality assessment of human capital in the Pomerania region. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk. [PL]
 • Szmytkowska M., 2008, Social space of the city in transition. The case of Gdynia. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa. [PL]

Articles

Book chapters

 • Szmytkowska M., 2022, Coexistence or displacement? Historical and contemporary developments of urban waterfronts in Polish cities: the case of the Tri-City conurbation, [in:] R.M. Mahbubur (ed.), Handbook of waterfront cities and urbanism, New York: Routledge, s.419-437.
 • Szmytkowska M., 2017, Wstęp, [w:] M. Szmytkowska (red.), 2017, Turystyka i turysta nad Bałtykiem, Gdańskie Teki Turystyczno-Krajoznawcze, tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 7-12. [PL]
 • Szmytkowska M., 2015, Gdynia – w poszukiwaniu miejskiej tożsamości i jej edukacyjnych odniesień, [w:] T. Sadoń-Osowiecka (red.), Miejsce przestrzeń krajobraz. Edukacyjne znaki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 153-168. [PL]
 • Szmytkowska M., 2015, Neoliberal urban policy and its socio-spatial consequences [in:] Bach-Głowińska J. (red.) Searching for smart solutions: The case of Gdańsk and Glasgow, Wolters Kluwer SA, Warsaw, 195-210. [PL]
 • Szmytkowska M., 2014, Po-rydzyńska geografia: gdzie jest i dokąd zmierza, [in:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Ocena krytyczna. Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, Tom 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 205-218. [PL]
 • Szmytkowska M., 2014, Metropolisation process in Trojmiasto – from metropolitan area to polarised duopolis? [w:] K.Kuć-Czajkowska, M. Sidor (red.) Miasta aglomeracje metropolie. W nurcie globalnych przemian Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Łódź, 77-98. [PL]
 • Szmytkowska M., 2014, Towards urbs or sub-urbs? Urban Space and Inhabitants of New Housing Estates in Urban Peripheries, [w:] M. Madurowicz (red.) Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 550-562. [PL]
 • Szmytkowska M., Nowicka K., 2013, Cultural tourism as a factor of regional development. Example of the Hel Peninsula [w:] C. Mądry (red.), Regions and their socio-economic growth, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań.
 • Szmytkowska M., Murzyn-Kupisz M., 2012, Studentification in the Polish cities on the basis of Cracow and Tricity, Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 199-219. [PL]
 • Szmytkowska M., 2010, Cities in the cities ‘or monofunctional residential neighborhoods? Temporary housing districts in West Gdynia. [w:] L. Michałowski, D. Rancew-Sikora, A. Bachórz (red.), Miasto nie-miasto. Refleksje o mieście jako społeczno-kulturowej hybrydzie, Wydawnicwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 104-120. [PL]
 • Szmytkowska M., 2009, The identity of places and people. City Gdynia and its inhabitants, [w:] M. Gawron, H. Głogowska (red.), Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni. Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej, Zeszyty Gdyńskie 4, Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni, 41-54. [PL]
 • Szmytkowska M., Sagan I., Masik G., 2009, Entrepreneurial attitudes among Gdynia citizens [w:] Z. Zioło,
  T. Rachwał (red.), Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Przedsiębiorczość – Edukacja, UP w Krakowie 5, Warszawa – Kraków, 228-243. [PL]
 • Szmytkowska M., 2008, Transformation of spatialand functional structures in the city in the context of European integration. Example of Gdynia [w:] S. Dołzbłasz, A. Raczyk (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic – nowa jakość przestrzeni, Rozprawy Naukowe IGiRR UW 4, Uniwersytet Wrocławski, 243-250.
 • Szmytkowska M., 2008, Creation of new features of the city centers or symptoms of crisis of main streets?, [w:] Jałowiecki B., Łukowski W., (red.), Szata informacyjna miasta, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 126-136. [PL]
 • Szmytkowska M., 2007, Socio-spatial structures of Polish cities: planned socialist mosaic vs. spontaneous postsocialist homogenity.
 • Szmytkowska M., 2006, Changes in spatial and social transformation of the suburban area of Gdynia in historical perspective, [w:] Czepczyński M. (red.), Przestrzenie miast postsocjalistycznych. Studia społecznych przemian przestrzeni zurbanizowanej, Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk-Poznań, 207-215. [PL]
 • Szmytkowska M., Sagan I., 2006, Social Well-Being and Multi-Level Governance: the Case of Gdynia, [w:] M. Harland (red.) Globalization and the Future of Economic, Social and Cultural Rights, Kentigern Publishing, Glasgow, 113-124.
 • Sagan I., Czepczyński M., Masik G., Rzyski S., 2006, Sustaining of suburbanisation processes in the Tricity Metropolitan Area [w:] F. Pankau (red.) Studia nad obszarem metropolitalnym Trójmiasta. Pomorskie Studia Regionalne. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 123-189. [PL]
 • Szmytkowska M., Masik G., 2005, z: Masik G., Social aspects of suburbanization in the metropolitan area of Tricity [w:] P. Lorens (red.), Problem suburbanizacji, Biblioteka Urbanisty, Tom 7, Urbanista, Warszawa, 71-80. [PL]
 • Szmytkowska M., 2005, The Role of ‘Industrial Knowledges’ in Economic Development of Post-industrial Regions, Regions: the Newsletter of the Regional Studies Association 257, 16-18.
 • Szmytkowska M., 2004, Housing as an important determinant of socio-spatial polarization of cities. The case of Gdynia [w:] I. Jażdżewska, Zróżnicowanie warunków życia w mieście, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 215-226. [PL]
 • Szmytkowska M., 2004, European context in the activities of local Tri-City, [w:] S. Ciok, D. Ilnicki, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej, Tom 8, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 199-208. [PL]
 • Szmytkowska M., Czepczyński M., 2004, Industry in post-industrial city. The case of Gdynia. [w:] Z. Zioło, Z. Makieła (red.) Przemiany struktur przemysłowych. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków, 43-52. [PL]
 • Szmytkowska M., 2003, The impact of new investments on the image of the city and social space of Gdynia [w:] T. Marszał (red.), Budownictwo w przestrzeni lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Szmytkowska M., Czepczyński M., 2003, The role of the state border in local development. A tale of two cities: Lidzbark Warmiński and Bartoszyce [w:] J. Runge (red.), Granice. Obszary przygraniczne. Euroregiony, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 2154, 242-248. [PL]
 • Szmytkowska M., 2002, Post-industrial Gdynia at the turn of the century [w:] Namyślak B., Kozieł R. (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Tom VII, Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 115-134. [PL]

Applied works and projects