PL

Dr Rafał Gajewski

Position

Research Assistant

Research interests

 • multilevel governance
 • regional policy
 • systems of local self-government
 • models of governance in metropolitan areas

Publications

  • R. Gajewski, The strategic-relational formation of regional and metropolitan scales: studying two Polish regions undergoing transformation, Regional Studies, Regional Science 2022, s. 280-301.
  • G. Masik, R. Gajewski, Working towards urban capacity and resilience strategy implementation: adaptation plans and strategies in Polish cities, Cities 119/2021, s. 1–10.
  • R. Gajewski, Zastosowanie modelu „terytorium-miejsce-skala-sieci powiązań” w analizie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu [w:] Ł. Fiedeń, K. Anielska, A. Świgost-Kapocsi (red.) Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. Tom 8, Kraków 2020, 31–57. [PL]
  • R. Gajewski, I Sagan, Władze regionalne w zarządzaniu metropolitalnym. Polskie doświadczenia w odniesieniu do Kanady i regionu metropolitalnego Toronto, Przegląd Geograficzny 92(4)/2020, s. 591–607. [PL]
  • R. Gajewski, The Grounds For Metropolitan cooperation. A Case of the Gdańsk–Gdynia-Sopot Metropolitan Area, Studia Miejskie 31, 2018, s. 52-67.
  • R. Gajewski, W kierunku związku metropolitalnego w województwie pomorskim, [w:] B. Dolnicki (red.) Organizacja i Funkcjonowanie Aglomeracji Miejskich, Warszawa 2018, s. 97-108. [PL]
  • R. Gajewski, J. Szlachetko (red.) „Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych”, Gdańsk 2016. [PL]
  • T. Bąkowski (red.), R. Gajewski, J. Szlachetko, K. Ważny, Ustawa o związkach metropolitalnych. Komentarz, Warszawa 2016 [PL]
  • R. Gajewski, J. Szlachetko, Delimitacja obszarów metropolitalnych i tworzenie w ich granicach związków. Rekonstrukcja zakresu upoważnienia ustawowego z art. 4 ust. 1 ustawy o związkach metropolitalnych, Metropolitan. Przegląd Naukowy, 1 (5)/2016, s. 42-49. [PL]
  • R. Gajewski, J. Szlachetko, Участие неправительственных организаций sреализации локальных задач, [w:] T. Bąkowski, J. Szlachetko (red.), Учереждения-сообщества-жители. Избранные правовые проблeмы местного самоуправления в Полъше, Gdańsk 2015. [RUS]
  • R. Gajewski, K. Ważny, D. Zelewski (red.), Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot w sieci europejskich metropolii, Gdańsk 2015. [PL]
  • R. Gajewski, O potrzebie regulacji metropolitarnej. Studium z zakresu prawa administracyjnego [w:] Bukowski, S. Kamosiński (red.) Samorząd terytorialny w Polsce. Wybrane aspekty funkcjonowania, Bydgoszcz 2014. [PL]